Utdanning:

 

1990   Semesteremne i livssyn og etikk, Universitetet i Oslo (delemne: idéhistorie og religionshistorie)

 

1984   Magistergrad i sosialantropologi, Universitetet i Oslo (avhandling om politikk og religion på øya Tanna, Vanuatu)

 

1978   Franskkurs ved Sorbonne, Paris (mellomnivå)

 

1977   Mellomfag i sosialantropologi, Universitetet i Oslo

 

1977   Franskkurs ved Alliance Française, Paris (nivå 2)

 

1976   Grunnfag i sosialantropologi, Universitetet i Oslo

 

1975   Mellomfag i sosialpedagogikk, Universitetet i Oslo

 

1975   Grunnfag i sosialpedagogikk, Universitetet i Oslo

 

1974   Kandidat frå Møre og Romsdal distriktshøgskole, linje for media og kommunikasjon

 

1974   Industriseminarets hovudkurs "Arbeidsliv og utdanning", Universitetet i Oslo

 

1970   Examen philosophicum, Universitetet i Bergen

 

1970   Examen artium, Volda gymnas, reallinja

 

 

 

 

 

 

 

vigestad.no © Øystein Vigestad 2009

Øystein Vigestad

      - omsetjing og språkvask

 

Kontaktinformasjon:

 

E-post: oystein@vigestad.no

Telefon: +47 22 69 08 68

Mobiltelefon: +47 911 43 072

 

Adresse: Dovregata 2A,

                 0170 OSLO